Nieuws

Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht

Met de Nederlandstalige Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht van EFS in Rotterdam bent u in twee modules, van ieder een week, weer helemaal bij in de wereld van de internationale en Europese fiscaliteit.
Lees meer

Online cursus technisch aanmerkelijk belang

Op donderdag 29 februari 2024 heeft Dick van Sprundel weer een SDU online cursus over het zogenaamde technische aanmerkelijke belang gegeven. Naast Hoge Raad 10 januari 2020 zijn onder andere ook de hofuitspraken van 2 juni 2022 (weliswaar inzake de dividendbelasting) en de conclusies van 26 mei en 28 juli 2023 uitgebreid aan de orde gekomen.
Lees meer

Hoge Raad corrigeert te hoge Box 3 heffing, maar wat nu?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Box 3 heffing in 2017 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod uit het EVRM. Vanwege deze schendingen beperkt de Hoge Raad de forfaitaire heffing van Box 3 tot het werkelijk genoten rendement.
Lees meer

Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht

Met de Nederlandstalige Post-Master Internationaal & Europees Belastingrecht van EFS in Rotterdam bent u in twee modules, van ieder een week, weer helemaal bij in de wereld van de internationale en Europese fiscaliteit.
Lees meer

Bedrijfs­opvolgings­faciliteiten onder vuur

De Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) of bedrijfsopvolingsregeling (BOR) zijn ingevoerd met als doel bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten verlopen. Deze regeling ligt onder vuur vanuit zowel de Belastingdienst als de politiek.
Lees meer

Bent u klaar voor mandatory disclosure?

Per 1 januari moeten meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden gerapporteerd bij de Belastingdienst. Daarvoor geldt dan een termijn van één maand (voor constructies tussen 1 juli en 31 december 2020), of twee maanden (voor constructies van 25 juni 2018 tot en met 30 juni 2020). Heeft u al in kaart wat wel, maar ook wat niet gemeld moet worden?
Lees meer

Nieuwsbrief update fiscale aspecten coronacrisis

Het zijn bijzondere tijden, waarin de overheid ingrijpende maatregelen heeft ingesteld om de (verdere) verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De fiscale aspecten daarbij zetten wij graag voor u op een rij.
Lees meer

Dick van Sprundel in Tax Talks

In de uitzending van Tax Talks van dinsdag 19 februari 2019 - het onderdeel Trending Topics - ging Dick van Sprundel nader in op enkele actuele fiscale ontwikkelingen op internationaal terrein, waaronder CFC, MLI, Brexit en meer.
Lees meer

WFR eindejaarsdiscussie over ethiek

Frank Herreveld was aanwezig bij de WFR eindejaarsdiscussie over ethiek. Een weergave van zijn bijdrage is gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht van 20 december 2018, WFR 2018/240.
Lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

Op 6 juni 2018 is het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid gepubliceerd. Lees meer over de inhoud, impact en te nemen stappen.
Lees meer

Bezwaar box 3 heffing 2017

Met ingang van het kalenderjaar 2017 is de heffing in box 3 aangepast. Het wettelijke forfaitaire rendement loopt op tot maar liefst 5,38%. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met hun box 3 heffing kunnen bezwaar maken.
Lees meer