06 maart 2024
Dick van Sprundel

Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht

Op 5 maart 2024 heeft Dick van Sprundel de cursus Immigratie en Emigratie hoofdkantoren voor de Europese Fiscale Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen verzorgen.

Een van de thema’s die aanbod kwam tijdens de cursus zijn de overwegingen voor vestiging, meer in het bijzonder de sterke punten van het Nederlandse vestigingsklimaat en de diverse fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven in Nederland. Een ander thema zag op de soorten van verplaatsingen en onder andere de emigratieheffing voor als bedrijven ondernemingen deels uit Nederland verplaatsen. Naast bijvoorbeeld de gebruikelijke Hof van Justitie arresten National Grid Indus, DMC en Wächtler werd ook aandacht geschonken aan de Europese mobiliteitsrichtlijn (2019/2121) die op 31 januari 2023 in werking is getreden en het besluit zetelverplaatsing van 19 maart 2019. Ook praktische zaken met betrekking tot een eventuele DAC6 melding werden meegenomen. De huidige discussies omtrent de zogenaamde technisch aanmerkelijk belangregeling – in het bijzonder na BNB 2020/80 – zijn eveneens aangestipt. Tot slot zijn alternatieve vestigingslocaties zoals Luxemburg, Ierland, Singapore en Zwitserland nog behandeld.

Dick van Sprundel

Partner, advocaat & belastingadviseur
Of ga naar: