04 maart 2024
Dick van Sprundel

Online cursus technisch aanmerkelijk belang

Op donderdag 29 februari 2024 heeft Dick van Sprundel weer een SDU online cursus over het zogenaamde technische aanmerkelijke belang gegeven. Naast Hoge Raad 10 januari 2020 zijn onder andere ook de hofuitspraken van 2 juni 2022 (weliswaar inzake de dividendbelasting) en de conclusies van 26 mei en 28 juli 2023 uitgebreid aan de orde gekomen. Tevens zijn de twee zeer interessante uitspraken van de rechtbank Den Haag op 23 november 2023 en een van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 2024 besproken en geanalyseerd. De vraag of deze uitspraken een nieuwe kijk op de conclusies van Wattel geven en andere vragen zijn behandeld.

 

Verder wordt ingegaan op het concept richtlijn voorstel ATAD3 dat 1 januari 2024 in werking zou moeten treden. Na deze cursus heb je duidelijkheid over bestaande en nog op te zetten structuren en wel dat deze moeten worden opgezet voor het doel waarvoor ze dienen en dat vennootschappen met weinig substance en nauwelijks economische activiteiten eigenlijk opgeruimd moeten worden of zwaar moeten worden ‘aangekleed’. De inhoudsopgave van het volledige programma vind je hieronder:

  • Artikel 17-3-b Wet VpB
   • Subjectieve toets
   • Objectieve toets
  • Wetswijzigingen (tot 2012, 2012, 2016, 2018)
  • Hoge Raad 10 januari 2020
  • Hof uitspraken van 2 juni 2022 (rechtbank uitspraken van 26 juni 2020)
  • Hof uitspraak van 19 november 2022 (rechtbank uitspraken van 22 november 2021)
  • Conclusies advocaat – generaal Wattel van 26 mei 2023
  • Conclusie advocaat – generaal Wattel van 28 juli 2023 (een voor twee zaken)
  • Rechtbank uitspraak van 4 mei 2022
  • Echter, ‘verrassende’ uitspraken van rechtbank Den Haag op 23 november 2023 en ZWB van 18 januari 2024
  • Lopende discussies
  • Verhouding
   • EU-recht
   • Nederlands recht & verdragenrecht – EU recht
  • Mogelijkheden risico belastingclaim verkleinen;
   • Zetelverplaatsing / omzetting BV
   • Juridische fusie
   • Compartimentering

De cursus wordt op donderdag 10 oktober 2024 opnieuw aangeboden.
Zie de cursus informatie op de SDU website.

Dick van Sprundel

Partner, advocaat & belastingadviseur
Of ga naar: