Nieuws

Toon artikelen met trefwoorden:

Corporate income tax exemption for Groningen is considered incompatible State aid

Recently Dick van Sprundel wrote a comment on the EU court case dated 31 May 2018, Groningen Seaports N.V. c.s. – European Commission, no. T-160/16. The EU Court of First Instance ruled - in line with the EC - that the exemption for the Netherlands public seaports as of 1 January 2016 constitutes State aid incompatible with the internal market and must be abolished as of 1 January 2017.
Lees meer

Column: Port of Amsterdam

Onlangs is het arrest van het Europese Gerecht van eerste aanleg verschenen waarin zes Nederlandse zeehavens een procedure hadden aangespannen tegen de Europese Commissie. Het ging om het oordeel van de Europese Commissie dat de vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor zeehavens verboden staatssteun vormde en daarom per 1 januari 2017 afgeschaft diende te worden. In mijn column "Port of Amsterdam" in Nieuwsblad Transport van 2 juli 2018 ga ik op dit arrest in.
Lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

Op 6 juni 2018 is het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid gepubliceerd. Lees meer over de inhoud, impact en te nemen stappen.
Lees meer

Bezwaar box 3 heffing 2017

Met ingang van het kalenderjaar 2017 is de heffing in box 3 aangepast. Het wettelijke forfaitaire rendement loopt op tot maar liefst 5,38%. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met hun box 3 heffing kunnen bezwaar maken.
Lees meer

Column: Prijs je rijk!

Onlangs is het besluit van 2013 over verrekenprijzen, de toepassing van het at arm’s-lengthbeginsel (de zakelijkheid) en de transfer pricing-richtlijnen geactualiseerd. Dick van Sprundel heeft in zijn column "Prijs je rijk" in Nieuwsblad Transport van 22 mei 2018 zijn visie gegeven op dit besluit.
Lees meer

Wie wordt de Mol?

Op 16 april 2018 heeft Dick van Sprundel een column geschreven voor Nieuwsblad Transport over mandatory disclosure; regelgeving waaronder (bijvoorbeeld) belastingadviseurs door hen bedachte grensoverschrijdende structuren moeten melden bij de Belastingdienst. Dit levert bij Dick een 'Wie is de mol?' gevoel op.
Lees meer

Column: Ambivalent

Onlangs is het zogenaamde Nederlandse per element arrest door het Europese Hof van Justitie gewezen. Op 27 maart 2018 is Dicks column 'Ambivalent' verschenen in Nieuwsblad Transport waarin Dick zijn visie geeft op de 'per element benadering'.
Lees meer

Aanpassing fiscale structuren noodzakelijk

In het online programma Tax Talks van Sdu Licent heb ik erop gewezen dat sommige belastingadviseurs nog verschillende vennootschapsstructuren met fiscale risico’s gebruiken. De Tax Talks-uitzending van 20 februari 2018 met gastvrouw mr. Charlotte Fokker, mr. dr. Chris Dijkstra en mijzelf is te bekijken via de Sdu Licent Academy!
Lees meer

Herziening Nederlandse rulingpraktijk per 1 januari 2019

Op 19 februari 2018 stuurde Staatssecretaris Snel van Financiën de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek naar rulings met een internationaal karakter. Taxence vroeg mij om een reactie. Hieronder heb ik de tekst van mijn interview integraal opgenomen.
Lees meer

Fiscale rechtsbescherming in internationale verhoudingen, een update (noodzakelijk)

In de NTFR beschouwingen van 2 februari 2018 heeft Frank Herreveld een wetenschappelijk artikel geschreven over fiscale rechtsbescherming. In zijn artikel staat Frank onder andere stil bij BEPS actiepunt 14, het MLI en de Council Directive on Tax Dispute Resolution Mechanisms in the European Union. Meer weten? Lees het volledige artikel van Frank of neem contact met hem op!
Lees meer

Opruimen!

Op 19 februari is Dick van Sprundels column "Opruimen" verschenen in het Nieuwsblad Transport. Is uw structuur nog bij de tijd?
Lees meer

Column: Arriving UFO

In Nieuwsblad Transport heeft Dick van Sprundel op 15 januari 2018 een column geschreven. Hoe zou Nederland om moeten gaan met het UBO-register? Lees zijn argumentatie en de gehele column!
Lees meer