30 maart 2018
Dick van Sprundel

Aanpassing fiscale structuren noodzakelijk

Heeft een buitenlands lichaam een zogeheten technisch aanmerkelijk belang (ab) in een Nederlands lichaam dat geen vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) is? Dan kan het buitenlandse lichaam een buitenlands belastingplichtige zijn. Een technisch ab betekent grofweg gezegd een aandelenbezit van 5% of meer.

Tot 1 januari 2012 leidde een technisch ab niet tot buitenlandse belastingplicht als dit belang behoorde tot het vermogen van een onderneming. Daardoor leidde een technisch aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap zelden tot heffing van vennootschapsbelasting. Inmiddels is de regeling aangepast. Sinds 1 januari 2018 is niet meer van belang of het ab behoort tot het ondernemingsvermogen. Heffing is aan de orde als sprake is van een kunstmatige constructie of transactie. Deze situatie komt nu vaker voor. Toch kom ik nog fiscale structuren tegen waarbij men onnodig grote fiscale risico’s loopt. Meer weten? Bekijk de uitzending van Tax Talks of neem contact met mij op!

Dick van Sprundel

Partner, advocaat & belastingadviseur
Of ga naar: