Nieuws

Toon artikelen met trefwoorden:

Nieuwsbrief update fiscale aspecten coronacrisis

Het zijn bijzondere tijden, waarin de overheid ingrijpende maatregelen heeft ingesteld om de (verdere) verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. De fiscale aspecten daarbij zetten wij graag voor u op een rij.
Lees meer

Column: Schaamteloos

Op 31 oktober 2019 is Franks column 'Schaamteloos' verschenen in het Weekblad Fiscaal Recht. In zijn column staat Frank stil bij de reactie van het Ministerie van Financiën op het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2019, inzake het huidige box-3 stelsel.
Lees meer

Belastingplan 2020

Wij geven u een overzicht van de zaken uit het Belastingplan 2020 die er volgens ons toe doen. Ook staan we stil bij belangrijke ontwikkelingen die niet in het Belastingplan staan.
Lees meer

Dick van Sprundel in Tax Talks

In de uitzending van Tax Talks van dinsdag 19 februari 2019 - het onderdeel Trending Topics - ging Dick van Sprundel nader in op enkele actuele fiscale ontwikkelingen op internationaal terrein, waaronder CFC, MLI, Brexit en meer.
Lees meer

WFR eindejaarsdiscussie over ethiek

Frank Herreveld was aanwezig bij de WFR eindejaarsdiscussie over ethiek. Een weergave van zijn bijdrage is gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht van 20 december 2018, WFR 2018/240.
Lees meer

Comment in Highlights & Insights regarding the Spanish Tax Lease case

Dick van Sprundels comments to the Court of Justice EU case regarding the Spanish Tax Lease case was published in Vakstudie Highlights & Insights in December 2018, issue 12. In brief, a classification of a measure as state aid cannot depend on legal status or on the techniques. European Court of Justice dated 25 July 2018 – European Commission – Kingdom of Spain and several Spanish banks and Spanish leasing companies, no. C 128/16 P
Lees meer

Column: Quote 500

Begin november heeft Dick van Sprundel een bijdrage geschreven in Nieuwsblad Transport getiteld "Quote 500", waarbij hij ingaat op de mogelijkheden tot anonimisering van de waarde en de winst van een onderneming.
Lees meer

Belastingplan 2019

Wij geven u een overzicht van de zaken uit het Belastingplan 2019 die er volgens ons toe doen. Ook staan we stil bij belangrijke ontwikkelingen die niet in het Belastingplan staan.
Lees meer

Column: Rain in Spain

Begin augustus is Dicks column "Rain in Spain" verschenen in Nieuwsblad Transport. In deze column gaat hij in op het hoger beroep dat is ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg inzake de tweede Spaanse tax lease. Lees verder als je op hoofdlijnen wilt weten wat de Spanish Tax Lease inhoudt en wat hij van deze procedure verwacht.
Lees meer

Corporate income tax exemption for Groningen is considered incompatible State aid

Recently Dick van Sprundel wrote a comment on the EU court case dated 31 May 2018, Groningen Seaports N.V. c.s. – European Commission, no. T-160/16. The EU Court of First Instance ruled - in line with the EC - that the exemption for the Netherlands public seaports as of 1 January 2016 constitutes State aid incompatible with the internal market and must be abolished as of 1 January 2017.
Lees meer

Column: Port of Amsterdam

Onlangs is het arrest van het Europese Gerecht van eerste aanleg verschenen waarin zes Nederlandse zeehavens een procedure hadden aangespannen tegen de Europese Commissie. Het ging om het oordeel van de Europese Commissie dat de vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor zeehavens verboden staatssteun vormde en daarom per 1 januari 2017 afgeschaft diende te worden. In mijn column "Port of Amsterdam" in Nieuwsblad Transport van 2 juli 2018 ga ik op dit arrest in.
Lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

Op 6 juni 2018 is het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid gepubliceerd. Lees meer over de inhoud, impact en te nemen stappen.
Lees meer