Column

Column: Schaamteloos

Op 31 oktober 2019 is Franks column 'Schaamteloos' verschenen in het Weekblad Fiscaal Recht. In zijn column staat Frank stil bij de reactie van het Ministerie van Financiën op het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2019, inzake het huidige box-3 stelsel.
Lees meer

Column: Quote 500

Begin november heeft Dick van Sprundel een bijdrage geschreven in Nieuwsblad Transport getiteld "Quote 500", waarbij hij ingaat op de mogelijkheden tot anonimisering van de waarde en de winst van een onderneming.
Lees meer

Column: Rain in Spain

Begin augustus is Dicks column "Rain in Spain" verschenen in Nieuwsblad Transport. In deze column gaat hij in op het hoger beroep dat is ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg inzake de tweede Spaanse tax lease. Lees verder als je op hoofdlijnen wilt weten wat de Spanish Tax Lease inhoudt en wat hij van deze procedure verwacht.
Lees meer

Column: Port of Amsterdam

Onlangs is het arrest van het Europese Gerecht van eerste aanleg verschenen waarin zes Nederlandse zeehavens een procedure hadden aangespannen tegen de Europese Commissie. Het ging om het oordeel van de Europese Commissie dat de vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor zeehavens verboden staatssteun vormde en daarom per 1 januari 2017 afgeschaft diende te worden. In mijn column "Port of Amsterdam" in Nieuwsblad Transport van 2 juli 2018 ga ik op dit arrest in.
Lees meer

Column: Prijs je rijk!

Onlangs is het besluit van 2013 over verrekenprijzen, de toepassing van het at arm’s-lengthbeginsel (de zakelijkheid) en de transfer pricing-richtlijnen geactualiseerd. Dick van Sprundel heeft in zijn column "Prijs je rijk" in Nieuwsblad Transport van 22 mei 2018 zijn visie gegeven op dit besluit.
Lees meer

Wie wordt de Mol?

Op 16 april 2018 heeft Dick van Sprundel een column geschreven voor Nieuwsblad Transport over mandatory disclosure; regelgeving waaronder (bijvoorbeeld) belastingadviseurs door hen bedachte grensoverschrijdende structuren moeten melden bij de Belastingdienst. Dit levert bij Dick een 'Wie is de mol?' gevoel op.
Lees meer

Column: Ambivalent

Onlangs is het zogenaamde Nederlandse per element arrest door het Europese Hof van Justitie gewezen. Op 27 maart 2018 is Dicks column 'Ambivalent' verschenen in Nieuwsblad Transport waarin Dick zijn visie geeft op de 'per element benadering'.
Lees meer

Opruimen!

Op 19 februari is Dick van Sprundels column "Opruimen" verschenen in het Nieuwsblad Transport. Is uw structuur nog bij de tijd?
Lees meer

Column: Arriving UFO

In Nieuwsblad Transport heeft Dick van Sprundel op 15 januari 2018 een column geschreven. Hoe zou Nederland om moeten gaan met het UBO-register? Lees zijn argumentatie en de gehele column!
Lees meer

Column: Paradise Papers

Op 13 november is Dick van Sprundels column "Paradise Papers" verschenen in het Nieuwsblad Transport. In zijn column staat Dick stil bij de vraag of Nederland écht een belastingparadijs is, of dat het toch iets anders zit.
Lees meer

Column: Stalinistische rechtspraak in Nederland

Op 31 augustus 2017 is Franks column 'Stalinistische rechtspraak in Nederland' verschenen in het Weekblad Fiscaal Recht. In zijn column staat Frank stil bij de rechtsbescherming in internationale fiscale zaken, waarbij hij zich specifiek richt op de Mutual Agreement Procedure (MAP).
Lees meer

Column: Hoed(je)!

Op 19 september 2017 is het Prinsjesdag. Wat zullen – naar verwachting – de belangrijkste veranderingen zijn en waar moet je als ondernemer rekening mee houden? Lees de column “Hoed(je)” van Dick van Sprundel die op 12 september 2017 in het Nieuwsblad Transport is verschenen!
Lees meer