15 september 2017
Dick van Sprundel

Column: Hoed(je)!

Op 19 september 2017 worden traditiegetrouw de rijksbegroting en de plannen voor het komende jaar gepubliceerd. De hoedenparade zal tijdens de televisiejournaals ook de nodige aandacht gaan krijgen. Echter, een belangrijker onderdeel van Prinsjesdag is voor mij het Belastingplan. Wat zullen – naar verwachting – de belangrijkste veranderingen zijn en waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Financiën via internetconsultatie een conceptwetgeving omtrent de inhoudingsplicht van houdstercoöperaties gelanceerd. Coöperaties werden volgens het Ministerie teveel gebruikt voor fiscale doeleinden en internationale structureringen. Kapitaalvennootschappen zoals een besloten vennootschap of naamloze vennootschap zijn immers op hoofdlijnen onderworpen aan dividendbelasting, terwijl een coöperatie – mits goed gestructureerd – vrijgesteld is van dividendbelasting. Hoofddoel van het wetsvoorstel is om een coöperatie gelijk te stellen met kapitaalvennootschappen.

Om ervoor te zorgen dat het reële coöperatieve bedrijfsleven zo veel mogelijk buiten de inhoudingsplicht blijft, geldt de inhoudingsplicht alleen voor houdstercoöperaties. Een houdstercoöperatie is een entiteit waarvan de feitelijke werkzaamheden voor 70% of meer bestaan uit het houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen.

In datzelfde conceptwetsvoorstel is een uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling opgenomen voor dividenduitkeringen naar derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Wel moet – maar dat is in eigenlijk alle verdragen het geval – dat verdrag een dividendbepaling hebben. Tegelijkertijd worden de antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting aangescherpt om ongewenste internationale belastingplanning te bemoeilijken. Beoogd is dat de wijzigingen met ingang van 1 januari 2018 in werking treden.

Verder heeft de minister van Economische Zaken in mei 2017 een evaluatie van fiscale ondernemersregelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierbij zijn de diverse aftrekken, de willekeurige afschrijving starters, fiscale oudedagsreserve en MKB-winstvrijstelling doorgelicht. Het urencriterium speelt hierbij een belangrijke rol. Gaat hier in het Belastingplan 2018 wat mee gebeuren? Ik verwacht dat dit wel onder een hoedje te vangen zal zijn.

Zeker is wel dat de schijven voor de vennootschapsbelasting worden verlengd. Dit was al opgenomen in het Belastingplan 2017. Hierdoor daalt het effectieve belastingtarief. Nu geldt voor winsten tot Eur 200.000 nog een tarief van 20% en voor de jaren 2018, 2020 respectievelijk 2021 worden de tariefschijven verlengd naar Eur 250.000, Eur 300.000 respectievelijk Eur 350.000. De daaropvolgende schijf blijft een tarief van 25% houden. Mogelijk dat de tarieven in de toekomst gezien de internationale trends echt verder naar beneden gaan. Trump heeft bijvoorbeeld voorgesteld om het Amerikaanse federale tarief naar 15% te gaan verlagen. Ik steek graag een veer of pluim op de hoed als dit ook zou gebeuren.

In 2016 heeft de Raad van Ministers de zogenaamde EU- anti-belastingontgaansrichtlijn (ATAD) aangenomen. Hiermee moet agressieve belastingontwijking door internationale bedrijven vanaf 2019 worden tegengegaan (zie ook mijn eerdere column (Help!)). Ook voor deze wetsvoorstellen is een internetconsultatie geweest welke op 21 augustus 2017 sloot. Gezien de complexiteit en de nog te maken fundamentele keuzes zou ik me een hoedje schrikken als hier wat over in het Belastingplan zou verschijnen.

Tot slot heeft de Tweede Kamer in januari 2017 een aantal moties aangenomen die waren ingediend bij het debat over belastingontwijking. In een van deze moties wordt een grondslagverbreding en evenwichtigere fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen bepleit. Ik zet graag mijn hoed af als het Belastingplan 2017 ook plannen bevat om de economie verder te stimuleren, maar gezien het feit dat de regering demissionair is, zal het echte spektakel pas komen als de nieuwe regering is gevormd. Op naar de volgende hoedenparade!

Dick van Sprundel

Partner, advocaat & belastingadviseur
Of ga naar: