Fiscale procedures & opinie

De laatste tijd zien wij een verharding van de houding van fiscale autoriteiten, zowel op het formele vlak bij inlichtingenverzoeken en termijnen, alsook in materiële zaken als renteaftrek. Waar onderhandelingen falen, is soms een procedure noodzakelijk. Waar een positie risico’s met zich meebrengt, kan een opinie helpen om de risico’s in kaart te brengen.

Zowel het voorbereiden en het voeren van een fiscale procedure als het geven van een oordeel over een specifieke casus in de vorm van een opinie draaien om argumenten en diepgaande fiscale analyses. Leidend is de (mogelijke) positie voor een belastingrechter. Met onze brede expertise op zowel materieel als formeel gebied en uitgebreide proceservaring zijn wij u graag van dienst.

Fiscale procedures

In fiscale zaken is het voorkomen van een procedure voor de rechter een belangrijk uitgangspunt. Als er echter toch een rechterlijk oordeel moet komen, dan moet de zaak zó sterk worden gepresenteerd dat de overwinning een logisch gevolg is. Procederen vergt een fundamenteel andere houding en aanpak dan adviseren en vergt specifieke vaardigheden. Daarnaast vereist het spel in de rechtbank (procederende inspecteurs en de omgang met rechters) een belangrijke mate van ervaring om een procedure tot een goed einde te brengen.

Opinie

Een fiscale opinie behelst het geven van een onafhankelijk oordeel, die een veelheid aan doelen kan hebben. Een opinie kan bijvoorbeeld nuttig zijn om risico’s van fiscale zaken met een groot belang in kaart te brengen, maar ook bijvoorbeeld ter inschatting van proceskansen. Door onze brede expertise zijn wij in staat over de volle breedte van het Nederlandse, Europese en internationale belastingrecht te opinieren. Dus niet alleen de inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar bijvoorbeeld ook staatssteunkwesties.

Herreveld Van Sprundel & Partners kan u adviseren en de juiste structuur implementeren. Wij lichten onze dienstverlening graag persoonlijk toe. U kunt direct contact opnemen met onze gespecialiseerde partners:

Frank Herreveld

Partner, advocaat & belastingadviseur