Frank Herreveld

Frank heeft meer dan 25 jaar ervaring als all-round belastingadviseur. Daarvoor was hij inspecteur en werkzaam bij de Hoge Raad. Van oudsher staat Frank vermogende ondernemende families bij, maar adviseert hij ook grotere (inter-)nationale ondernemingen bij fiscale calamiteiten. Zijn brede expertise omvat een groot deel van het belastingrecht, met een nadruk op inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en formeel recht.

Publicaties icn-li Created with Sketch. icn-phone Created with Sketch. +31 10 741 1741

Specialisaties

 • (Middel)grote familiebedrijven
 • Fiscale boekenonderzoeken
 • Fiscale procedures
 • Fusies en overnames
 • Risicomanagement en governance

Werkervaring

Frank begon zijn carrière als inspecteur van ’s Rijksbelastingen van 1982 tot 1987. Vervolgens is hij van 1987 tot 1990 als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden werkzaam geweest. In 1990 maakte hij de overstap naar het adviseursschap en is hij tot 1995 als belastingadviseur bij KPMG Meijburg&Co werkzaamgeweest in de algemene adviespraktijk en fiscale procespraktijk. Van 1995 tot 2000 is hij verbonden geweest aan Baker&McKenzie, laatstelijk als International Partner. Van 2001 tot 2015 is Frank Tax Partner geweest bij Deloitte Belastingadviseurs, waar hij de Chair Tax Controversy Group was en van 2010 tot 2012 Commissaris is geweest. In 2015 is Frank overgestapt naar Mazars, waaraan hij tot 31 augustus 2017 als partner verbonden is geweest.

Opleiding

 • Fiscaal Recht RU Leiden 1976-1981
 • Promotieonderzoek Fiscale rechtsbescherming in internationaal perspectief, Maastricht University, Promotor prof. Dr H. van den Hurk

Nevenfuncties en lidmaatschappen

 • Redacteur Weekblad Fiscaal Recht 1985-heden
 • Redacteur Tijdschrift Estateplanning 1996-1999
 • Redacteur Tijdschrift Formeel belastingrecht 1996-1999
 • Universitair docent RU Leiden Capaciteitsgroep Fiscaal recht 2005-heden
  • Moot Court docent, begeleider en raadsheer
  • Gastdocent formeel recht en moderne toezichtsvormen
 • Maastricht University, 2016-heden
  • Gastdocent en buitenpromovendus
 • Examinator Specialisatieopleiding Fiscale advocatuur 2011- heden

Nevenfuncties en lidmaatschappen

 • Voorzitter Sectie Formeel Belastingrecht NOB 2010 – heden
 • Voorzitter Commissie Prejudiciële vragen NOB
 • (Hoofd)docent NOB/SOB cursussen 1991-heden
  • Procesvoering voor aspirant leden
  • Procederen voor ervaren belastingadviseurs
 • Bestuurslid Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) 2013 – 2016
 • Griffier Raad van Tucht NOB 1987-1990
 • Spreker op diverse seminars, fora, Tax Talks en conferenties
 • Bestuurder diverse charitatieve instellingen
 • Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs