EU recht en staatssteun

Thema’s als ‘fair share’, belastingontwijking en fiscale ethiek zijn van alle tijden, maar tegenwoordig is de aandacht voor deze onderwerpen nog veel groter dan zo’n vijf jaar geleden. Europeesrechtelijke kwesties en staatssteun kan in de advieswereld slechts beperkt belangstelling genieten – het wordt afgedaan als academisch en weinig concreet. Desalniettemin speelt het een grotere rol dan menigeen weet en kan het een aanzienlijke impact hebben op internationale belastingplanning. Niet alleen lasten, maar ook kansen.

EU recht

Naast de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met haar 15 actieplannen om internationale belastingontwijking door bedrijven tegen te gaan, is de Europese Unie nog voortvarender te werk gegaan. Met de zogeheten EU Anti-belastingontgaansrichtlijn zijn diverse maatregelen die voor veel ondernemingen grote gevolgen kunnen hebben. Wij helpen u graag hiervan de impact in kaart te brengen en waar nodig actie te ondernemen.

Staatsteun

De Starbucks, Fiat en Apple zaken hebben laten zien dat staatssteun steeds meer een bedreiging is voor ondernemingen als er specifieke afspraken met een belastingdienst gesloten zijn. Als er sprake is van ongeoorloofde staatssteun is er, naast een reputatierisico, ook het gevolg dat het onterechte belastingvoordeel genoten door de ongeoorloofde staatsteun moet ook worden teruggenomen. Omdat dat vaak over een periode van vele jaren gaat, loopt dat voor bedrijven fors in de papieren. Kortom, ook staatssteun is een aspect dat in aanmerking genomen dient te worden bij het maken van afspraken met de belastingdienst. Wij staan u graag bij.

Herreveld Van Sprundel & Partners kan u adviseren en de juiste structuur implementeren. Wij lichten onze dienstverlening graag persoonlijk toe. U kunt direct contact opnemen met onze gespecialiseerde partners:

Dick van Sprundel

Partner, advocaat & belastingadviseur