Governance & risico management

In de huidige tijd is het vertrouwen van stakeholders essentieel. Daaronder vallen zowel interne, als externe partijen. Het op een juiste manier omgaan met de risico’s en processen binnen de organisatie is fundamenteel voor dat vertrouwen. Naast het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal) is er veel te halen uit een goed ingericht risico management systeem; u krijgt zicht op de stromen binnen uw organisatie en hebt grip op uw interne processen. Een goed ingericht risico management systeem voorkomt reputatieschade, het missen van deadlines (waardoor mogelijk boeten worden opgelegd) en zorgt ervoor dat u kunt zeggen dat u fiscaal ‘in control’ bent.

Privacy

Er zijn in de recente jaren veel initiatieven geweest om een register te introduceren waarin uiteindelijk belanghebbenden worden vastgelegd (een zogeheten UBO-register); een onderwerp dat op zijn zachtst gezegd controversieel te noemen is. De Europese Vierde antiwitwasrichtlijn verplicht lidstaten om een dergelijk register in te richten. Een dergelijk UBO-register staat op gespannen voet met het recht op privacy, temeer omdat het register (deels) openbaar toegankelijk lijkt te worden. Wij helpen u graag om uw positie in kaart te brengen.

Fiscaal risicomanagement

Fiscale risico’s kunnen in kaart worden gebracht met een Tax Control Framework (TCF). Een TCF is een set vastgelegde processen en interne controle maatregelen waarmee inzicht wordt verkregen in de fiscale risico’s van een organisatie. Een TCF zorgt er dus voor dat u grip krijgt op de risico’s en weet of de organisatie aan de wet- en regelgeving voldoet. Kortom, u bent ‘in control’.

Wij staan u graag bij met het opzetten en implementeren van een TCF. Allereerst worden uw processen en fiscale risico’s in kaart gebracht, met name door het identificeren van de belangrijkste verantwoordelijkheden op fiscaal terrein. Hierbij geven we aan welke risico’s de meeste impact hebben en adviseren we over de bestaande controlemaatregelen en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden – we helpen u uiteraard ook bij de implementatie.

Boekenonderzoeken en steekproeven

De Belastingdienst laat, per schriftelijke aankondiging, weten dat uw administratie gecontroleerd gaat worden. Vervolgens verricht de controleur bij u op kantoor zijn onderzoek. Het kan dat voorafgaande aan het onderzoek op locatie al gegevens worden opgevraagd. Een dergelijk onderzoek kent de nodige spelregels. Zo mag de Belastingdienst bijvoorbeeld niet zomaar alle gegevens inzien. Bij een onderzoek kunnen ook statistische steekproeven genomen worden, waarmee op efficiënte wijze de werking van fiscale processen (zoals loonheffingen en btw) getoetst kunnen worden. Het is goed om te weten dat ook dergelijke steekproeven aan regels zijn gebonden, en dat u de uitkomst niet per definitie hoeft te aanvaarden. U kunt bijvoorbeeld zelf een steekproef opzetten.

Het is dan ook sterk aan te bevelen om zodra de aankondiging op de mat valt, een adviseur in te schakelen. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van boekenonderzoeken en het beoordelen en opzetten van steekproeven, evenals met de formele aspecten die daarmee gepaard gaan. Uiteraard helpen wij u graag!

Internationale regelgeving

Country-by-country reporting (CbCR), Common Reporting Standard (CRS), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). De laatste jaren kenmerken zich door een significante toename in regelgeving met een wildgroei aan afkortingen, maar met één doel: het realiseren van meer inzicht in (internationale) belastingstructuren. Zowel bij individuen, maar vooral bij grote ondernemingen. Wij staan u graag bij in dit woud van formulieren en rapportages.

Herreveld Van Sprundel & Partners kan u adviseren en de juiste structuur implementeren. Wij lichten onze dienstverlening graag persoonlijk toe. U kunt direct contact opnemen met onze gespecialiseerde partners: