Publications by Dick van Sprundel

(Academic) Publications

 • Artikel Weekblad Fiscaal Recht “Nederland vaart zijn eigen (ram)koers – niet langer het braafste jongetje van de klas”, WFR 2016/31
 • Artikel European Taxation “The Eight Years’ War, the Spanish Tax Lease System and Other Netherlands / Spanish Sea and Field Battles, ET juli 2015 (2015/6)
 • Artikel Weekblad Fiscaal Recht “Over de Tachtigjarige Oorlog, de Spanish Tax Lease en andere Spaans/Nederlandse zee- en veldslagen, WFR 2015/153
 • Bijdrage in de congres bundel van het Zifo – congres “Het concern in 2020” van 12 juni 2014 en wel een herdruk van het artikel uit het Weekblad Fiscaal Recht “Certificering, verpanding en (lenings)overeenkomsten bij een fiscale eenheid. Blijft de doos van Pandora gesloten?”, WFR 2010/1323, 21 oktober 2010 (i.s.m. J. van Strien). Zifo staat voor Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
 • Bijdrage “Emigratieheffingen in de winstsfeer”, Lezingen Commissie Vaktechniek 2013, georganiseerd door JOB, onderdeel van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Sdu Uitgevers, Den Haag 2014
 • Bijdrage “Een nieuwe infractieprocedure komt tot bloei”, De Aanslag (een uitgave van de Rotterdamse fiscale vereniging Christiaanse-Taxateur), april 2013
 • Bijdrage “Belastingplan 2012: Wat zit er (niet) in?“, Forfaitair december 2011 en De Aanslag (een uitgave van de Rotterdamse fiscale vereniging Christiaanse-Taxateur), december 2011
 • Artikel European Taxation, “Whether or Not Interest Income Should Fall under the Scope of the Tonnage Tax Regime”, december 2011 (i.s.m. K. Dans)
 • Bijdrage “Deus ex machina over emigratieheffingen in de (totaal)winstsfeer“, 17 juni 2011. Deze bijdrage is verschenen in de afscheidsbundel voor Dr. D.A. Albregtse, getiteld Maatschappelijk ingesteld, opstellen aangeboden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam
 • Artikel Weekblad Fiscaal Recht “To tax or not to tax – vallen rente-inkomsten onder het tonnageregime, WFR 2011/6904, 28 april 2011 (i.s.m. K. Dans)
 • Artikel “Emigratieheffingen in de winstsfeer – de stand van zaken“, MKB adviseur, april 2011
 • Bijdrage “In het spoor van Vasco da Gama – Christiaanse-Taxateur naar India!“, De Aanslag, april 2011
 • Artikel Weekblad Fiscaal Recht, “Terugkeer naar Ithaka? De ‘onzakelijke lening’ bij de crediteur – deel 4“, WFR 2011/6902, 4 april 2011
 • Artikel ForfaitairInvesteren in zeeschepen: the Netherlands rule the waves?“, maart 2011
 • Discussiebijdrage “Is een Europese winstbelasting wenselijk en überhaupt uitvoerbaar?“, Circulaire december 2010 (uitgave van de Tilburgse Fiscalisten Vereniging De Smeetskring)
 • Artikel Weekblad Fiscaal Recht “Certificering, verpanding en (lenings)overeenkomsten bij een fiscale eenheid. Blijft de doos van Pandora gesloten?”, WFR 2010/1323, 21 oktober 2010 (i.s.m. J. van Strien)
 • Verslag Weekblad Fiscaal Recht, “Exitheffingen bij ondernemingen“, WFR 2010/1045, 26 augustus 2010
 • Verslag Weekblad Fiscaal RechtNaar een Europese winstbelasting“, WFR 2010/948, 22 juli 2010
 • Artikel “Klopjacht op belastingontduikers“, De Aanslag, januari 2010
 • Artikel Weekblad Fiscaal Recht “Het naderende einde van de dividendbelasting – een analyse”, WFR 2009/6809, 23 april 2009
 • Artikel European Taxation “An Analysis of the Netherlands Dividend Withholding Tax on Shares – No Need to Abolish This Tax Yet?”, december 2008
 • Verslag Weekblad Fiscaal Recht “Verslag van het EFS-seminar ‘Grensoverschrijdende fiscale eenheid: fata morgana?’”, WFR 2008/6793, 18 december 2008
 • Verslag Weekblad Fiscaal Recht “Verslag van het EFS-seminar ‘Belastingen op dividenden in een interne markt’”, WFR 2008/6773, 17 juli 2008
 • Diverse client briefings Clifford Chance LLP; onder andere “Structuring Investments through the Netherlands”, “Real Estate Project Developments through the Netherlands” en “Structuring Investments in the Gulf States through the Netherlands”
 • Diverse client briefings Simmons & Simmons; onder andere “New Tax Treaty between Indonesia and the Netherlands”, “New Tax Protocol between the United States and the Netherlands”, “Dutch Government confirms Dutch SPVs can be used for long term Credit Linked Notes”, “New Dutch tax decrees on the classification of foreign entities, EU Parent-Subsidiary Directive and the Participation exemption”, “New Tax Agreement between the Netherlands Antilles and the Netherlands”, “New investment institution introduced in the Netherlands”, “Proposals to amend the Dutch Corporate Income Tax Act” en “Changes to the Dutch CIT and DWT 2007”. Hiernaast nog enkele bijdragen voor European Tax Newsletter van Simmons & Simmons
 • Bijdrage Private Capital Journal, “Proposals to amend the Dutch Corporate Income Tax Act”, 2006
 • Bijdrage LOF bundel: “De Via Appia naar een Europese vennootschaps-belasting: de arresten van het Europese Hof van Justitie”, 30 september 2005
 • Bijdrage Private Capital Journal, “Tax Analysis – The “D-Case”“, 2005
 • Bijdrage Global Securitisation and Structured Finance 2005 “Doing structured finance business in the Netherlands”, 2005
 • Bijdrage LOF-bundel: “Verdrags(her)onder-handelingen ter verbetering van het fiscale vestigingsklimaat”, 24 september 2004
 • Bijdrage symposium “15 jaar beroepsopleiding” van de Nederlandse Orde van Advocaten (en deelnemer in de paneldiscussie)
 • Artikel Weekblad Fiscaal Recht “Geen valentijn voor verzekeraar; deelnemingsvrijstelling geweigerd voor boekwinsten op aandelenpakketten kleiner dan 5%”, WFR 2003/6543, 11 september 2003
 • Diverse bijdragen in Fiscaal, To the Point, en International Taxation NautaDutilh, 2000 – 2003
 • Diverse bijdragen in Juridisch up to Date (Euroforum) 2000 – 2003
 • Bewerken internationale belastingrecht hoofdstukken van Wegwijs Inkomstenbelasting en Wegwijs Ondernemingen (Koninklijke Vermande) 2000

Tax Visions

 • Actieplan VPB Europese Commissie en reactie kabinet, 27 augustus 2015
 • Conclusie A-G HvJ EU over recht op teruggaaf dividendbelasting niet-ingezetenen, 19 augustus 2015
 • Franse beperking op aftrek kosten buitenlandse deelnemingen, 10 juli 2015
 • Conclusie A-G HvJ EU over recht op teruggaaf dividendbelasting niet-ingezetenen, 19 augustus 2015
 • Actieplan VPB Europese Commissie en reactie kabinet, 27 augustus 2015
 • Hof van Justitie EU honoreert ‘per element’-benadering in fiscale eenheid, 18 september 2015
 • Niet-inwoners kunnen dividendbelasting terugvragen, 2 oktober 2015
 • Europese Commissie: Starbucks kreeg ongeoorloofde staatssteun, 6 november 2015
 • Nederland vecht Starbucks-beschikking EC aan, 18 december 2015
 • Actualisatie stapelbesluit CV en FGR, 8 januari 2016
 • Geen deelnemingsvrijstelling voor afkoop voorkeursrecht, 12 februari 2016
 • EU-pakket maatregelen tegen belastingontwijking (deel 1), 19 februari 2016
 • EU-pakket maatregelen tegen belastingontwijking (deel 2), 19 februari 2016
 • EU-pakket maatregelen tegen belastingontwijking (deel 1), 19 februari 2016
 • Conclusies A-G inzake teruggaaf dividendbelasting, 19 februari 2016
 • Eindarresten Hoge Raad over teruggaaf dividendbelasting, 11 maart 2016
 • BNC-Fiches EU ATAP en CbCR, 1 april 2016
 • Brief staatssecretaris over teruggaaf dividendbelasting in EU-situaties, 13 mei 2016
 • Kabinet reageert op Panama Papers, 27 mei 2016
 • EU-antibelastingsontwijkingsrichtlijn (deel 1): inleidend overzicht, 20 juli 2016
 • EU-antibelastingsontwijkingsrichtlijn (deel 2): enkele concrete maatregelen, 20 juli 2016
 • EU-antibelastingsontwijkingsrichtlijn (deel 3): nog meer concrete maatregelen, 20 juli 2016
 • Apple ontving Ierse staatssteun volgens Europese Commissie, 9 september 2016
 • Ook Hoge Raad keurt deelnemingvrijstelling afkoop voorkeursrecht af, 30 september 2016
 • Staatssecretaris informeert over het Multilateraal Instrument, 11 november 2016
 • Deense weigering rentevrijstelling in strijd met EU recht, 20 januari 2017
 • Besluit Europese Commissie over staatssteun Apple openbaar, 3 februari 2017

Seminars and conferences

 • “Onroerende zaken in het Internationaal belastingrecht”, onderdeel van de MasterCourse Vastgoed Fiscaal op 10 april 2017
 • “Immigratie en emigratie hoofdkantoren – fiscale aspecten van vestiging in Nederland en verplaatsing uit Nederland”, onderdeel van de Postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies directe belastingen op 6 maart 2017
 • ESE Executive Programma, Tax Control voor Bestuurders, Internationaal en Europees Belastingrecht, 14 december 2016
 • Najaarseditie SRA – PE dag voor fiscalisten “Impact BEPS voor het MKB en Vpb-update, 8 december 2016
 • Seminar Transfer Pricing and General Tax Update op 5 oktober 2016 (Mazars Amsterdam) en 20 oktober (Mazars Eindhoven)
 • Seminar Fiscale update voor de DGA, 4 oktober 2016
 • EU Anti-Tax Avoidance Package voor de Noord-Zuid bijeenkomst van de fiscalisten van Nederland en België en Mazars op 31 maart 2016
 • “Immigratie en emigratie hoofdkantoren – fiscale aspecten van vestiging in Nederland en verplaatsing uit Nederland”, onderdeel van de Postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies directe belastingen op 7 maart 2016
 • Dagvoorzitter NOB Rondetafelconferentie “EU Actieplan”, op 3 en 4 maart 2016
 • Presentatie Cross-border mergers & Corporate Migration within Europe, Mazars CARL conference, 18 december 2015
 • Internationaal en Europees belastingrecht voor de opleiding “Tax Control voor bestuurders” van Erasmus School of Accounting & Assurance, 16 december 2015
 • Ontwikkelingen Internationaal en Europees belastingrecht, Vakstudie-Nieuws Congres, 1 december 2015
 • Tax for shipping, International Bar Association, 7 oktober 2015
 • Internationaal en Europees Belastingrecht, onderdeel van de SRA educatie voor CROP accountants en adviseurs op 2 oktober 2015
 • Presentatie Mazars Tax Internationaal, Some EU / Netherlands tax ideas, 7 september 2015
 • Fiscale stimuleringsmaatregelen, Mazars Transport & Logistiek Actueel Update, 18 juni 2015
 • Spanish tax lease case, Netherlands Maritieme Industry, 18 juni 2015
 • “Immigratie en emigratie hoofdkantoren – fiscale aspecten van vestiging in Nederland en verplaatsing uit Nederland”, onderdeel van de Postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies directe belastingen op 9 maart 2015
 • Action 5 of the OECD BEP, Harmful Tax practice, Praxity conference, 11 mei 2015
 • Samen met Gerard Meussen dagvoorzitter bij de tiende Avoir Fiscal Conference van Queen Mary, University of London, 26 januari 2015
 • “Onroerende zaken in het Internationaal belastingrecht”, onderdeel van de MasterCourse Vastgoed Fiscaal op 8 december 2014
 • Cursus “Internationaal (Europees) Belastingrecht” voor WEA op 12 november 2014
 • Lezing “Actualiteiten vennootschapsbelasting Mazars” op 6 november 2014
 • Lezing Holland Quaestor “Belastingparadijs en BEPS op 30 oktober 2014
 • MasterCourse “Fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting”, Mazars Mastercourse / NBA op 29 september 2014
 • Staatssteun in en rondom zeehavens De houdbaarheid van de Dutch en Spanish tax lease structuren vanuit een Europees staatssteunperspectief, georganiseerd door Stichting Europese Fiscale Studies in samenwerking met het Erasmus School of Law Maritime & Transport Tax Law Program op 24 september 2014
 • “Onroerende zaken in de vennootschapsbelasting”, onderdeel van de MasterCourse Vastgoed Fiscaal op 8 september 2014
 • Internationaal en Europees Belastingrecht, onderdeel van de zomereducatie van Flynth accountants en adviseurs op 27 juni 2014 en op 5 september 2014
 • “Immigratie en emigratie hoofdkantoren – fiscale aspecten van vestiging in Nederland en verplaatsing uit Nederland”, onderdeel van de Postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies directe belastingen op 10 maart 2014
 • “Onroerende zaken in het Internationaal belastingrecht”, onderdeel van de MasterCourse Vastgoed Fiscaal op 9 december 2013
 • “Onroerende zaken in de vennootschapsbelasting”, onderdeel van de MasterCourse Vastgoed Fiscaal op 9 september 2013
 • “Emigratieheffingen in de winstsfeer”, lezing voor de Jonge Orde van Belastingadviseurs op 17 januari 2013
 • “Onroerende zaken in de vennootschapsbelasting”, onderdeel van de MasterCourse Vastgoed Fiscaal op 8 september 2012
 • “De onzakelijke lening”, lezing voor het Maastrichts Fiscaal Symposium, Universiteit van Maastricht (i.s.m. J. van Strien) op 4 november 2011