Publicaties Frank Herreveld

Materieel fiscaal recht

 • Het Register, Wegstrepen DGA schuld, een doos van Pandora, Register april 2016, no 2
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Pensioen in eigen beheer naar de eindstreep, WFR 2015/1030
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Legaliseer Horizontaal Toezicht, WFR 2015/974
 • Belemmert Horizontaal Toezicht de toegang tot de rechter en daarmee de rechtspontwikkeling?, WFR 2015/62
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Wezenlijke bijdrage aan vereenvoudiging van het fiscale regime, WFR 2014/7064
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Waardering pensioen in eigen beheer en dividenduitkeringen, WFR 2013/1362
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, De inhoudings- en verzekeringsplicht moet verder doorschieten, WFR 2009/623
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Fiscaal erkend kapitaal en art. 3a, eerste lid, Wet div.bel. 1965, WFR 2003/124
 • Fiscaal Symposium Maastricht, Bundel, Europa en de nieuwe inkomstenbelasting, DJ 2001/5229
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Naar een groen belastingstelsel, WFR 1999, p. 369-374 (afl. 6332)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Inkoop van krachtens erfrecht opgekomen aandelen, WFR 1985, p. 909-917 (afl. 5691)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Vermogensrendementsheffing, WFR 1999/1524
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Naar een groen belastingstelsel, WFR 1999/369
 • Belastingen in de 21e eeuw; Vermogensrendementsheffing, V-N 1999/54.43
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Vergroening van het fiscale stelsel, WFR 1998, p. 176-181 (afl. 6277)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Cumulatie van belastingen. Verslag van de Belastingadviseursdag 1997, WFR 1997/791
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Overdrachtsbelasting bij verkrijging economische eigendom, WFR 1995, p.745-750 (afl. 6152)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, De reparatiewetgeving op het gebied van de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (Wetsvoorstel NR. 24 172), WFR 1995/925
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Over winstbewijzen, WFR 1991, p. 1155-1160 (afl. 5973)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Krachtens erfrecht opgekomen aandelen in art. 57, eerste lid, letter f, Wet IB 1964 en de ouderlijke boedelverdeling, WFR nr. 5881, 7 sept. 1989, p. 1017-1019, naschr. p. 1019-1021
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Fiscaal erfrecht; artikel 57, eerste lid, letter f Wet op de inkomstenbelasting 1964, WFR 1989/707
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, De ouderlijke boedelverdeling nader beschouwd, WFR 1989/1019
 • Weekblad voor Fiscaal recht, Nogmaals: krachtens erfrecht, WFR 1985, p. 1654-1657 (afl. 5708)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Inkoop van krachtens erfrecht opgekomen aandelen, WFR 1985/909
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Inkoop van krachtens erfrecht opgekomen aandelen en de boedelscheiding, WFR 1985/1648
 • Data Juridica, Artikel 29a nader beschouwd, Fiskaal 1981, p. 466-475 (afl. 10)
 • Winstbewijzen in de aanmerkelijkbelangregeling, Aan Blokland (Bundel), blz 159-166

Formeel fiscaal recht

 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Belastingprocedures dienen besloten te blijven, WFR 2009/1509 (p. 1509-1510)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Fair Play verbiedt inzage door de fiscus in accountantsdossiers, WFR 2011/1088
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Fair Play en horizontaal toezicht, WFR2009/23, p. 23-26
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, De evolutie van de resolutie, WFR 1999, p. 1415-1418 (afl. 6360)
 • TFB Juni 2007, Op naar een verlofstelsel voor cassatie?
 • Het Register, april 2012, nummer 2, Rechter-Plaaatsvervanger of Amicus Curiae
 • Vakstudie-Nieuws Bijzonder nummer Leo Stevens, 18 december 2014, no 13, Openbaarheid van de fiscale rechtspraak
 • Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 100 Jaar belastingrechtspraak Hoge Raad, FTV September 2016, no 38, blz 5
 • Tijdschrift formeel belastingrecht, De taak van de wetgever bij kwakkelwetgeving, TFB juni 2016, 2016/4, blz 2
 • Van Zadelhoff-bundel, Ode aan Bart, Rechtsstatelijkheid
 • Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, Rechten en plichten van de belastingadviseur, TFO augustus 2017

Columns

 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Stalinistische rechtspraak, WFR 2017/7204
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Endeavor te persevere, WFR 2016/1566
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Size matters, WFR 2013/294
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, De Hoge Raad, rechtsbedeler of geschillenbeslechter?, WFR 2012/762
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Belastingprocedures dienen besloten te blijven, WFR 2009/1509
 • Vakstudie Nieuws, Algemeen. Openbaarheid en belastingzaken. Column, V-N 2009/64.25
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, De surtax dient onmiddellijk te worden afgeschaft, WFR 2002/677
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Vergroening van het belastingstelsel; de haute cuisine van de fiscale politiek (column), WFR 1998, p. 1715-1716 (afl. 6318)
 • Orde December 2013, Hoge Raad versus Wetgever, Wie moet repareren

Boekbesprekingen en verslagen

 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Belastingrechtspraak moet besloten blijven, WFR 2017/7173, blz 4
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Belastingadvies is nog steeds een zaak voor heren – ook als dat dames zijn, WFR 2014/782
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, “Verplichte procesvertegenwoordiging bevordert de kwaliteit van de cassatierechtspraak, WFR 2013/452
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Een boekbespreking van ‘Met oog voor detail, Liber amicorum’, WFR 2013/1395
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Voorwoord, WFR 2012/1354
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, De toekomst van de cassatierechtspraak in belastingzaken, WFR 2012/513
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, “De nuance van de rechtszaal, daarbij voel ik me het meest thuis”, WFR 2012/1508
 • Data Juridica, Ons fiscale denken wordt nog steeds bepaald door beginselen, WFR 2010/710 (p. 710-714)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, “Ons fiscale denken wordt nog steeds bepaald door beginselen”, WFR 2010/710
 • Vakstudie Nieuws, Algemeen. Afscheidsinterview met staatsraad J.K. Bartel, V-N 2010/30.30
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Boekbespreking Een boekbespreking van ‘Fiscalisten achter de schermen vandaan van Aertjan Grotenhuis door mr. F.R. Herreveld, WFR 2008/1315
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Horizontaal toezicht: de weg naar toekomst, ook binnen het MKB, WFR 2007/1325
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, ‘Een Belastingkamer met alleen fiscalisten is principieel onjuist’, WFR 2006/977
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, ‘Het is principieel fout om fictieve inkomsten te belasten, WFR 2006/1390
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, NFB is de toonaangevende vereniging van fiscaal adviseurs voor het MKB, WFR 2006/1036
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, ‘De Hoge Raad probeert steeds het juiste midden te vinden tussen de belangen van de gemeenschap en die van het individu’, WFR 2006/982
 • Vakstudie Nieuws, Algemeen; Vraaggesprek met Frank van Brunschot, V-N 2006/46.30
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Niets doen is geen optie, WFR 2005/1107
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Boekaankondiging Aspecten van renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. Drs. J. van Strien, Kluwer 2002, ISBN 90 20 02542 2, WFR 2003/1089
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, BOEKBESPREKING Vervreemding van inkomsten in de wet op de inkomstenbelasting 1964, mr Janet Ganzeveld, WFR 1995/1315
 • Data Juridica, Inkomstenbelasting, huwelijk en overlijden, WFR 1989, p. 1466-1468 (afl. 5892)
 • Weekblad voor Fiscaal Recht, Verslag symposium brede herwaardering, WFR 1987/1482